rex OZON

Suyun dezenfeksiyonunda en etkili ve kalıntı bırakmayan ozon yüzme havuzları içinde çok önemli yer tutar. Kimyasalların vereceği ciddi ve kalıcı zararlı etkisinin olmadığı gibi klordan 3125 kat daha etkilidir ve çok daha güçlü bir şekilde havuzumuzdaki zararlı mikroorganizmaları yok eder ve tekrar oksijene dönüşür. Dezenfeksiyon, pH ayarı, alkalinite gibi işlemler için pek çok kimyasalı kullanmadan çok temiz bir su elde etmede başarılıdır. Klorla mukayese edilirse Ozon arıtımı bakım gerektirmez.

1950‘li yıllarda yüzme havuzlarında Avrupa’da kullanılmaya başlanan ozon ve ardından 1980 yılında ABD’de klorun kansorejen olan kloform ürettiği ve havuz suyunda idrar yada terle karıştığında kloramin ürettiği açıklanmış ve EPA (Çevre Koruma Örgütü) İçme suları, yüzme havuzları ve atık suyunda klora alternatif olarak kalıntı bırakmayan ve doğal dezenfektan olan ozon gazını kabul etmesinden sonra havuzlarda ozon gazının kullanımı en güvenli, yöntem olduğu için artmaya başlamıştır. Avrupa’da suları ozonla arıtılan 30.000 yüzme havuzu vardır.

1986 yılında Los Angeles Olimpiyatlarındaki yüzme havuzunun suyu ozonla arıtıldı. Son zamanlarda ise Sydney Aquatic Center havuz suyu ozonla arıtılmıştır. OZON mevcut en güçlü oksidanlardan birisidir. Sadece flor daha güçlüdür. Klor ozona göre daha güçsüz bir oksidandır. OZON, daha hızlı bir sürede mikroorganizmaları, virüsleri ve farklı tiplerini yok eder. OZON Olimpik havuzların suyunun arıtılmasında kullanılmıştır. LA Olimpiyatlarındaki yüzücüler klorla arıtılmış bir havuzda yüzmeyi reddetmişlerdir.

Klor, özellikle çok kirli sularda ve kullanılmış sularda klor, suyu kimyasal olarak oksitlemekte ve organik klorlu bileşikler teşkil etmektedir. Bunların insanlar üzerinde kanserojen etki yaratmasından dolayı son yıllarda klorlama pratiği konusunda kuşkular olmaktadır. Tüm bunlara rağmen ozonun etkisi kısa süreli olduğu için TS 13.661’de da belirtildiğ i gibi en ideal dezenfeksiyon şekli Ozon + Klorlama birlikte olan sistemlerdir.

Yüzme Havuzlarında Ozonun Avantajları

Ozon, klordan 3125 kat daha etkilidir. Virüsleri, bakterileri, mantarları ve sporlarını, çevreye ve insana zarar vermeden kısa süre içerisinde yok eder. Etkili bir yosun öldürücüdür.

• Kullanılan havuz kimyasallarından %80- 90 arasında tasarruf sağlar. Ölü sezonda havuz bakımını yük olmaktan çıkarır.
• Havuzun işletme maliyetini yüksek oranda düşürür. Ekstra zaman ve personel gerektirmez.
• Sudaki koku ve bulanıklığı giderir, suya kristal berraklık verir.
• Suyun oksijen oranını yükseltir.
• İnsan vücudundaki göz, saç ve deri tahribatı sona erer.
• Kokusuz, berrak ve bol oksijen konsantrasyonlu su sayesinde, yüzme havuzlarında daha kaliteli hizmet verilmesini sağlar.
• Mayo, havlu vs. ürünlerin, klor gibi kimyasallardan kaynaklanan yıpranmalarını ve renk kayıplarını engeller.
• Güçlü bir oksidant (ter, idrar gibi organikliklerin oksidasyonu)
• Daha az klor kullanımı
• Fe, S, Mn ve hidrojen sülfatı okside eder.
• Yağ ve diğer kontaminasyonları enimine eder.
• Havadaki kokuları (yangın sonrası is kokusu) yok eder.
• Gözleri yakmaz tahriş etmez.


OZON NEDİR? OZON NASIL ÜRETİLİR?

Korona Akım Metodunda O2 elektrik akımından geçirilmesi sırasında oksijen molekülü parçalanarak, reaktif serbest oksijen atomuna dönüşür. Serbest oksijen atomları moleküler oksijenle karşılaştığında son derece kararsız olan ozon molekülü (O3) oluşmaktadır.